Ungas rätt till kultur

Digital samtalsarena för att öka ungas delaktighet i kulturlivet.

Samtal 3: Möjliggörarna – om vägen framåt.

Niki Tsappos, världsmästare i hiphopdans
Tjarls Metzmaa, tidigare förbundssekreterare på Sverok
Hedvig Wiezell, verksamhetschef på Folkets Husby
Amin Barkhadle, processledare på Folkets Hus och Parker
Rebecca Medici, producent vid Stockholms stadsbibliotek
Sylvia Carlsdotter, verksamhetschef för Kulturskolan i Simrishamn samt barnrättsstrateg och föreläsare
Ceylan Holago, rådgivare och producent med fokus på jämlikhet, normbrytande perspektiv och kulturgenrer
sprungna ur urbana miljöer